ŐSEINK hagyatéka: Nagy Magyarország!!!Kattintson,
a nagyított képért!
Esküszünk a Nemzet magyar Istenére,Piros, fehér, Zölddel írjuk fel az égre, Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta, Ősi országunkat együtt vesszük vissza.


Az Európa ezeréves történelmét bemutató animáción meghökkentő látni, hogyan olvadt el Magyarország. A videó bal felső sarkában az évszámok követhetők, lent pedig apró betűkkel a jelentősebb események olvashatók.

Ide kattintva indíthatja a videót!

Az eredeti, 11 perces videó. Az évszámok és a szövegek olvasásához érdemes teljes képernyőre kitenni az animációt.

Koppány -a Fény táltosa … újra eljön a Fény Táltosa és eggyé válik nemzetünk….

Rabok legyünk vagy SZABADOK?

István átadta az országot a nyugati “bibliaimádó” köpönyeg forgató, már akkor is Izraelért harcoló kereszteseknek! Koppány ezt nem akarta, neki nem kellett az a biblia és az a hit amit a gonosz saját szájízére formált, és beoltotta vele az egész világot!

Nekünk megvolt a saját bibliánk és hitünk, ami sokkalta ősibb, mint a zsidók által formált!

A mi “bibliánkat” tudásunkat írták át, hamisították meg!

Ébresztő hun magyarok!
Még mindig nem késő a hun Koppány herceg tervét felvállalnotok.
Hívjátok segítségül keleti hun véreiteket,
akik az erős Törökország és Oroszország végtelen terein várakoznak a hívó szavatokra.

Áldás!

“Mindenhol azt írják a magyarokról: EGY = Istent imádtak.
Egyetlen – et!
A magyar volt az egyedüli nép, amelyik Istent imádott és tisztelte őt a felkelő napban, a teremtményeiben, az esőben a folyóban,a fákban.

Amikor bejöttünk Európába, idegenek lettünk. Idegen környezetben egy Istent imádtunk.
Mi, magyarok vagyunk keresztények! Ezt a csodálatos egyistenhitet mi hoztuk magunkkal.”

A magyarok nem egy db istent imádtak az ő “Istenük” a végtelen EGYSÉG, harmónia, univerzum, zen, teremtő.
A kettős kereszt = a rovás GY régebben a mássalhangzókat általában egy magánhangzóval ejtették tehát GY és a leggyakrabban használt E egyenlő EGY.

Alföldi Géza – Hazátlanok
Hazátlanok! Akiket kitagad az otthon,
pár véresszájú, véragyú alak,
testvér, engedd, hogy ma titkon
a szívemre szorítsalak.
Átöleljem fáradt válladat,
letöröljem fénylő homlokod,
s beleégessem kínlódó szívedbe,
leszünk mi még, pajtás, boldogok!
A Hortobágy, az sohasem tagad meg,
ránk gondolnak az alföldi fák,
s rólunk beszélnek ott fent az égen
a délnek szálló vándor vadlibák.
Mert előttük szent ma is az a vétek,
hogy tenni mertünk félelmes nagyot,
s hogy nem akartunk rabszolga lenni,
de százszor inkább vagy hős, vagy halott!
Hallod?… A szél dúdolja vígan
véres harcok áldott jelszavát:
a magyar elhull, meghal egy szálig,
de még idáig meg nem adta magát!
A magyar Isten a csillagos égen
tudja, hogy mindent miért tettünk,
s hogy folt ne essék a magyar lelken,
félholtan is csatára keltünk.
S ti véreskezű sötét bitangok,
mi vagyunk itt az igazi magyarok,
kitagadott, és vérző szívű harcos,
ki őszül, ki fáradt és hazátlan csavarog.
Kiket nem csal haza jó hírrel levél,
hogy áll a ház, s van, amit csak akar,
ha hazamegyünk, megyünk, mert haza hív
orvul megölt százezer magyar!
Nem a bútor érdekel, merre,…
s ki rabolta ki az ősi, drága házat:
de hová tűnt egy milljó jó magyar,
hamis sáfárok, lássuk a számadást csak!
Megtört testű, megtépett anyák,
valakinek egyszer még felelnie kell,
aki visszaélt otthon a föld,
a templom és az Isten nevivel!
Idegen földek fáradt bolyongója,
hallod-e, mi zúg az éjen át?…
Százezrek dalolják a föld alól,
hogy hazavárnak!… Várnak!… S Tereád!
Mert Te vagy a magyar, kidobott fiú,
az atyai házban idegen az úr!
Disznókkal esznek jó testvéreid,
163s ha jön az új úr, tán mind meglapul!
De titokban már ők is álmot szőnek,
megbűnhődött, nagyszájú fiúk,
mert ez a sors, hős, vagy halott,
a rabszolgasors nem magyar kiút!
Ne sírj, testvér, hogy már oly soká,
mert eljön egyszer a boldog pillanat,
s hazamegyünk, a mámor reggele
vidám szívünkre ha gőggel rászakad!
S akkor: döngjön a föld, zengjen a dal,
zúgja az égig, ki most csavarog,
hogy ősi, szent, nagy, jogos számadásra
hazaindultak a hazátlan magyarok!Alföldi Géza idegenben a németországi Essenben halt meg.
Sajnos az ő életében nem vált valóra az alábbi verse, hogy “hazaindultak a hazátlan magyarok!”.
Ma, amikor még Nyírő porhüvelye körül is 2012-ben is az átkozottak,
hullagyalázó gyűlölködő senkik veszett ugatása hallatszik,
százszor igaz a az alábbi vers.Egyszer talán valóra válik, ha lesz még valakinek hazatérnie…
Koppány az utolsó Világügyelő

Szeretnénk egy igazságos társadalmi rendszerben élni?

Nosza, akkor tegyünk érte és valósítsuk meg!

1.) A Szent Korona Alkotmánya kimondja:
Magyarország örökké szabad. Magyarországon, magyar embereknek, magyar emberek által, magyar érdekeknek megfelelő törvények szülessenek. Tovább >>>

Ha Önt érdekli az, hogy mit tehetne azért, hogy megvalósuljon a közszabadság és mindenkinek biztosítva legyen az alapvető emberi élettér, amelyben nincs helye a korrupciónak, a hazugságnak, az erkölcstelenségnek és a megfélemlítésnek, de helye van az igazságnak, becsületnek és tisztességnek, akkor közöttünk a helye!

Nyújtsunk kezet egymásnak és tegyük félre előítéleteinket, az ego helyett hallgassunk a lélekre, hogy megláthassuk, megtapasztalhassuk azt is, ami ez idáig ismeretlen volt számunkra.

Hozzunk létre közös beszélgetéseket, havi rendszerességgel, hogy közös együtt-gondolkodással, beszélgetéssel jobbá tegyük életünket és segítsük megteremteni a megosztástól mentes, mindenki számára elfogadható társadalmi együttélési formát.

Mintául szolgál, az őseink több ezer éves fennmaradása és a ránk hagyott Szent Korona Értékrend alapjai.

Sajnos mára, oda jutottunk, hogy sok embertársunk számára csak unalmas szólamoknak tűnnek azok a szavak, amelyek valójában az életünk értelmét jelentik,
mint pl. a család, összefogás és az egymás iránti segítőkészség.

Bizonyára mindenki, érzi annak a nyomasztó légkörnek a fojtogatását, ami a mai társadalmunkra rátelepedett és ránk kényszerítve a hatalom, pénz és az embertelen versenyszellem minden hátrányos következményeit

A mai kapitalista ideológiák kevésbé élnek a fizikai terrorral, de alkalmaznak jóval hatékonyabb eszközöket, mint a létbizonytalanság félelmetes fegyverét és a mindenkit megtévesztő média és pénzügyi szolgáltatások teljes vertikumát. Így az emberek kénytelenek felvenni a harcot, és nem jut idejük szeretteikre, barátaikra, de önmagukra sem.

Természetesen az élet mindig lehetőséget ad arra, hogy kiugorhassunk a mókuskerékből, és kezünkbe vegyük a dolgok irányítását, hogy eljuthassunk oda, ahol elérhetjük mindazt, amit egész életünk folyamán keresünk.

CSALÁD! ÖSSZETARTÁS! EGYMÁS IRÁNTI SEGÍTŐKÉSZSÉG!

Változtatni és megtartani a szabad emberi életet és benne a CSALÁDOT, csakis a civil szerveződések lesznek képesek. Hiszen ezeket az embereket a profitéhség, a hatalom mámora nem képes megfertőzni, esetleg csak rövidtávon elszigetelni.

Ma sok ember nem azért betegszik meg, mert rossz géneket örökölt elődeitől, hanem azért mert nap, mint nap óriási lelki “terrornak” van kitéve. Egy beteg emberi test is csak akkor képes gyorsan meggyógyulni, ha visszaáll az összhang a test és a benne lévő lélek között.

Hasonló kórságban szenvedünk mi magyar emberek is, akkor, amikor elszigetelve egymástól próbáljuk megváltani a világot vagy kiépíteni az általunk biztonságosnak vélt várainkat. Elszenvedjük a világ összes kínját – baját, mint hogy szövetségre lépnénk egymással és összefogva erős hittel, előítéletek nélküli összhangban felépítenénk az egészséges magyar társadalmat.

Mi civilek szeretnénk elérni, azt hogy, ne legyen:

 • a gyermek teher,
 • a hit szégyen,
 • a munka éhbér,
 • a nyugdíj alamizsna,
 • a tanulás kiváltság,
 • az egészség üzlet,
 • a saját otthon vágyálom

és fontos kérdésekben a megkérdezésünk nélkül ne dönthessenek az általunk kiválasztott önkormányzati, parlamenti képviselők.

A mi Szent Korona Értékrendünkhöz közel álló gazdasági-társadalmi rendszert valósítottak meg Szingapúrban.

Szingapúr 1965-ben vált függetlenné, és egy egyszerű és szegény városból mára a világ csodájává vált. Kormánya a világ egyik legjobban működő gépezete, alapfilozófiája, hogy gyakran felteszik a kérdést: mi szolgálja az ország és a társadalom érdekeit?

A hatalom és az egyén jó partnerei egymásnak, és ezt hasznos kampányokkal népszerűsítik. Ők úgy gondolták, hogy beteg, öntudat nélküli, képzetlen néppel nem lehet mit kezdeni, ezért nagyon nagy hangsúlyt fektetnek az oktatásra, az egészségügyre, egyetemekre, kutatásokra.

A gazdasági növekedés 9% körüli, munkanélküliség lényegében nincsen, az emberek átlagkeresete forintba átszámolva 300 ezer Ft felett van. Azt is vallják, hogy a legjobb tulajdonos az állam, semmi nem eladó!

 • A bankok, a közművek és a stratégiai ágazatok saját tulajdonban vannak, a média 3%-a kerülhet külföldi tulajdonba.
 • A média hitelesen tájékoztat, nem rombolja az embereket, nem folytat rasszista kampányokat, értéket közvetít, így a különböző népcsoportok tisztelettel viszonyulnak egymáshoz – bár azt kimondják, hogy a nemzet előbbre való az etnikumnál.
 • 4 évente van szavazás, amely mindenki számára kötelező.
 • Lakásépítési programot valósítottak meg, így mindenki könnyen jut első lakáshoz, az emberek 90%-a saját lakásában él.
 • Bűnözés és korrupció alig van.
 • Nagyon szigorúan büntetik a kábítószer fogyasztást és- kereskedelmet, és ha valaki összefirkálja a falat, azt botütésekkel büntetik, a szemetelésért is nagy büntetés jár.
 • Az utak állapota kiváló, nagyon ritkán van dugó, tömegközlekedésük olcsó és világszínvonalú. Rend van mindenütt.
 • Az iskolákban minden reggel eléneklik a himnuszt és zászlót húznak, és elmondják: “Verhetetlenek vagyunk és meg tudjuk csinálni!”
 • Nemzeti egységre, tisztességre, tehetségre, munkára, szorgalomra nevelik a gyermekeket, és az embereket.

Úgy gondolom, hogy minden értelmes, tisztességes, és jó szándékú ember előtt világos, hogy Magyarország előtt két út van:

 • az egyik a világgyarmatosító, neoliberális pénzuralmi globalizmus – mely a romlás és a pusztulás útja,- vagy a természetes gazdasági- pénzügyi – munkaalapú értékteremtő társadalmi rendszer
 • a Szent Korona Értékrend szerinti alapelvelvekre épülő alkotmányra, új választási és bevándorlási törvényre, a pénzkibocsátás jogára, a visszahívható képviselőkre alapozva (ha nem a programja és az ország érdekei szerint cselekszik) az élet útját jelenti.

Egy az Isten!

“Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy “EGY”-ben élt a Minden felett.
Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ.

ÍZ “volt” a Kezdetben és “van” örökké a Minden felett.

ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot.

Az ősanyagban – az ősvizet. Az ősvízben – az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.
Így lett nekünk a “kezdet”: ÍZ-TEN.”
(részlet a Magyar Bibliából – a “Magyar Ószövetségből”)

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s